– Kan ik de kosten voor behandeling bij een gezondheidscoach vergoed krijgen?
In verschillende gevallen is dit zo: Soms vergoedt een werkgever de kosten als er een duidelijk verband is te zien tussen de klachten en de werkomstandigheden. In andere gevallen kan het zijn dat de kosten betaald kunnen worden uit het PGB: het Persoonsgebonden budget. Indien men gebruik maakt van de gemeentelijke WMO kan daar wellicht een beroep op worden gedaan om te kosten uit te betalen. Verder kan de belastingdienst nog een positieve bijdrage leveren als de coaching als scholing kan worden aangemerkt. Wellicht vergoedt de zorgverzekering ook in bepaalde gevallen ( een deel van) de kosten.
– Vindt er dossieropbouw plaats? Komt mijn arts of werkgever te weten wat er in mijn dossier staat?
Als de coachingsvraag vanuit de cliënt is gekomen, zal er in de meeste gevallen geen dossiervorming voor derden plaatsvinden. Als een coachingstraject werkgerelateerd is en door de werkgever wordt betaald is de coach wellicht verplicht om bepaalde informatie aan de werkgever door te geven. Dit zal echter altijd in overleg met de cliënt gaan.
– Wat gebeurt er als de coach denkt dat hij of zij mij niet kan helpen?
Een coach zal altijd eerlijk zijn: Soms zijn de klachten van dien aard dat een coach zich realiseert dat hij of zij deze cliënt niet helpen. Dit kan al na het intakegesprek het geval zijn, maar ook na 1 of 2 sessies. In zo’n geval zal een coach u adviseren om een ander behandeltraject in te gaan, omdat dit probleem niet door een gezondheidscoach is op te lossen.
– Hoe gaat de coach om met de privacygevoelige informatie van de cliënt?
De coach is uiteraard op de hoogte van de huidige eisen wat betreft de privacy. In de AVG is dit allemaal nauwkeurig vastgelegd. De coach is verplicht om deze richtlijnen na te leven en mag zonder toestemming van de cliënt nooit gegevens doorgeven aan derden.
– Wat mag ik verwachten van de opleiding van een gezondheidscoach?
De opleidingseisen zijn divers, afhankelijk van de richting waar een gezondheidscoach zich wil specialiseren. Maar bij iedere opleiding is er een goede begeleiding van de aspirant coach. Een coach kan zich specialiseren in bijvoorbeeld beweegcoach of voedingscoach.