Zoals hierboven al is vermeld, vervangt de coach niet het bezoek aan een arts. Zonder diagnose en bepaalde adviezen van een arts zal een gezondheidscoach in de meeste gevallen niet op eigen houtje een bepaald traject ingaan.
Het intakegesprek:
In dit intakegesprek wordt de klacht besproken en het advies van de arts. Zijn er alleen medicijnen voorgeschreven? Wat zijn daar de eventuele effecten van of bijwerkingen? Wat heeft de arts verder geadviseerd? Aan de hand van deze informatie en de informatie van de cliënt wordt de huidige situatie benoemd en de te bereiken situatie.
Het actieplan:
Welk doel of welke doelen wil de cliënt behalen? Hoe vaak vinden de sessies plaats? Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd actieplan of behandelplan. Wellicht kan de coach in dit stadium al iets zeggen over het verwachte aantal sessies. Vaak is dat echter op dit moment nog niet duidelijk.
De evaluatie:
Aan het eind van het traject vindt er uiteraard een evaluatie plaats: is het doel behaald? Waar is dat aan te merken? Is de cliënt tevreden over de behaalde resultaten? Waar liggen de eventuele valkuilen voor de cliënt? Moeten er vervolgsessies gepland worden?